Biuro

Jednym z głównych powodów powstania urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych była rosnąca świadomość wagi tychże danych we współczesnym świecie. Przekazywane z konieczności dokonania transakcji internetowej czy uzyskania informacji w niepowołanych rękach mogą stać się potężnym narzędziem.

Dlatego wprowadzone zmiany w ochronie danych osobowych regulują zasady ich gromadzenia, rejestrowania i przetwarzania, tak by zminimalizować ryzyko wykorzystania ich przez niepowołane osoby trzecie.